GlennBob & sky med två prospects (Berg & Kläjsus) på PR-event i Trysil Jan-07